دسترسی

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی
نویسندگان: زهره ایروانی، مهرزاد قربانی، شهرزاد سادات میرداماد


 

سرشناسه

:

ایروانی، زهره ، 1356

عنوان و نام پديد‌آور

:

آمار و احتمالات مهندسی / نویسندگان: زهره ایروانی، مهرزاد قربانی، شهرزاد سادات میرداماد

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1398

مشخصات ظاهري

:

186 ص.

شابك

:

2 – 775 – 231 -  964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا

موضوع

:

آمار ریاضی- احتمالات- راهنمای آموزشی ( عالی)

موضوع

:

Mathematical Statistics-Probabilities-Study and teaching(Higher)

شناسه افزوده

شناسه افزوده

:

:

قربانی، مهرزاد، 1357

میرداماد، شهرزادسادات، 1368

رده­بندی کنگره

:

18/ 276 QA

رده­بندی دیویی

:

5076 / 519

شماره كتابخانه ملي

:

5957069