دسترسی

اشک‌هایش

سرشناسه

:

جهان‏آرای، عادل،  1342

عنوان و نام پديد‌آور

:

اشک‌هایش (مجموعه داستان‏های کوتاه و داستانک)/

 نویسنده: عادل جهان‌آرای

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399.

مشخصات ظاهري

:

238 ص.

شابك

:

2 – 072 – 231 - 964 – 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

موضوع

:

داستان­های کوتاه فارسی- قرن 14

موضوع

:

Short Stories, Persian – 20 th century

رده­بندی کنگره

:

8339  PIR 

رده­بندی دیویی

:

62 / 3 فا 8

شماره كتابخانه ملي

:

6184515

اشک‌هایش

(مجموعه داستان‌های کوتاه و داستانک‌)

نویسنده: عادل جهان‏آرای

ناشر: انتشارات آروَن

طرح روی جلد: حسن نیشکری

چاپ اول: 1399

چاپ صدف: 500 نسخه