تولید کننده آروَن
دسترسی

تعداد صفحه: 720
وزن: 1300 گرم

قطع کتاب: وزیری

نویسنده : دیک ترسی و جودیت هوپر
مترجم :  سرور طلیعه