مؤلف: اردشیر صالح‌پور
زبان: فارسی
سال چاپ: 1389
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 2000 نسخه
تعداد صفحات: 22

 

تمدن فرهنگی دیرینة ایلام باستان که ایل بختیاری نیز جزء آن محسوب میشود، حاکی از قدمت و ارزشهای فرهنگی و ذوقی این ایل ایرانی است. آیینهای این ایل کهن، افزون بر فرهنگ عشایری، اغلب جنبة شبانی و کشاورزی سنّتی داشته و ارتباط و پیوند آنان را با علم ماورا، دنیای درون و جهان پیرامون ابراز میدارد. «بازبازک»، عروسک نمایشی دختران ایل بختیاری و نماد کوچکی از فرهنگ این ایل است. این عروسک معمولاً برای؛ بخت گشایی، بچه دار شدن و در کل حاجت روا شدن ساخته شده و استفاده میگردد. در کتابچة حاضر، ضمن ارائة تاریخچه ای از نحوة ساخت بازبازک عروسک نمایشی ایل بختیاری نحوة کاربرد آن تشریح میگردد. همچنین در پایان کتاب به اختصار دربارة عروسک «لال بئیگ» نیز توضیحاتی ارائه شده است.