باورهای کهن ایرانیان

مؤلف: فرزانه عبدی

سرشناسه

:

عبدی، فرزانه، 1351

عنوان و نام پديد‌آور

:

باورهای کهن ایرانیان/ تألیف: فرزانه عبدی

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1397

مشخصات ظاهري

:

210 ص.

شابك

:

4 – 627 – 231 - 964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا

موضوع

:

فرهنگ عامه – ایران – اساطیر ایرانی

موضوع

:

Folklore – Iran – Mythology, Iranian

رده­بندی کنگره

:

1397 2 ب2ع/ 290 GR

رده­بندی دیویی

:

0955 / 398

شماره كتابخانه ملي

:

5390180