بهاره

نویسنده: محمود سلامت

سرشناسه

:

سلامت، محمود، 1355

عنوان و نام پديد‌آور

:

بهاره / نویسنده: محمود سلامت

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1398.

مشخصات ظاهري

:

 132 ص.

شابك

:

4– 742 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

موضوع

:

داستان­های فارسی- قرن 14

موضوع

:

Persian fiction – 20 th century

رده­بندی کنگره

:

8098 PIR

رده­بندی دیویی

:

62/ 3 فا 8

شماره كتابخانه ملي

:

5892951