تولید کننده آروَن
دسترسی

نویسنده : جهانگیر نصری اشرفی 
نویسنده : عباس شیرزادی آهودشتی 
ویراستار : سیاوش نصری اشرفی 
ویراستار : احمد رضایی

قطع کتاب: وزیری

تعداد صفحه: 658

وزن: 1350 گرم