تولید کننده آروَن
دسترسی

تخت جمشید


مؤلف: عباس قدیانی
زبان: فارسی
تعداد صفحات: 174
قطع: وزیری (شومیز

نویسنده در این کتاب پس از ارائة اطلاعاتی دربارة آثار باستانی قبل از تاریخ و قبل از هخامنشیان در منطقة پاسارگاد و نیز بیان مطالبی دربارة مطالعات باستان‌شناسی در این منطقه به مقایسه تخت جمشید و پاسارگاد از نظر معماری پرداخته و آثار بناهای آن را معرفی کرده است. در این مسیر در کتاب ترجمة فارسی کتیبة اردشیر سوم در تخت جمشید آورده شده است. همچنین آرایش نقش برجسته‌های اهورا مزدا، آناهیتا، اسکندر، رستم و... بر لوح‌ها، کتیبه‌ها و سنگ‌نوشته‌های تخت جمشید بیان شده است. ضمن آن‌که در کتاب متن منشور استوانة کوروش نیز درج شده است. شایان ذکر است کتاب با تصاویری از آثار و بناهای تخت جمشید مستند شده است