تمدّن و فرهنگ ایرانی

نویسنده: دکتر فرهنگ مصور رحمانی

سرشناسه

:

مصوّر رحمانی، فرهنگ، 1326.

عنوان و نام پديد‌آور

:

تمدن و فرهنگ ایرانی=Persian civilition and culture / نویسنده: دکتر فرهنگ مصوررحمانی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1398.

مشخصات ظاهري

:

476 ص.

شابك

:

3 – 570 – 231 - 964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

موضوع

:

تمدن ایرانی – فرهنگ ایرانی

موضوع

:

Civilition, Iranian- Culture, Iranian

رده­بندی کنگره

:

1398 8 ت 6 م / 63 DSR

رده­بندی دیویی

:

955

شماره كتابخانه ملي

:

5550708