دسترسی

جنگ‏ های ترکیبی

(استراتژی کلان غیرمستقیم ایالات متحده آمریکا علیه دولت‏های مستقل و ملی)

نویسنده: اندرو کوریبکو

ترجمه: سبحان محمدی

با مقدمه: دکتر ابو  محمد عسگرخانی

(پدر نوواقعگرایی ایران)

سرشناسه

:

کوریبکو، اندرو، Andrew , Korybko

عنوان و نام پديد‌آور

:

جنگ‏های ترکیبی (استراتژی‏کلان‏غیرمستقیم‏ ایالات متحده آمریکا علیه دولت‏های مستقل و ملی)/ نویسنده اندرو کوریبکو، ترجمه سبحان محمدی، مقدمه ابومحمد عسگرخانی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1398.

مشخصات ظاهري

:

 200 ص.

شابك

:

7 – 738 – 231 -  964 – 978.

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

موضوع

:

عنوان اصلی: Hybrid Wars

موضوع

:

جنگ ترکیبی- روسیه( فدراسیون)Hybrid Warfare- Russia (Federation)

موضوع

:

:

جنگ ترکیبی- ایالات متحده- انقلاب رنگی- آسیای مرکزی

Hybrid Warfare-United States- Color revolutions- Asia, Central

شناسه افزوده

شناسه افزوده

:

:

محمدی، سبحان، 1369

عسگرخانی، ابومحمد، 1330، مقدمه نویس

رده­بندی کنگره

:

2 / 21 U

رده­بندی دیویی

:

02 / 355

شماره كتابخانه ملي

:

5984419