دسترسی

دائرة‌المعارف آهنگسازان، نوازندگان، سازندگان ساز و ... در جهان

دائرة‌المعارف آهنگسازان، نوازندگان، سازندگان ساز و ... در جهان

نویسنده: حسن زندباف

سرشناسه

:

زندباف، حسن، 1319

عنوان و نام پدیدآور

:

دائرة‌المعارف آهنگسازان، نوازندگان، سازندگان ساز و ... در جهان/ حسن زندباف

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399

مشخصات ظاهری

:

864ص.

شابک

:

6 – 566 – 231 – 964 – 978

وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا