دسترسی

داستان ‎های رستم پهلوان(11) رستم و اسفندیار

داستانهای رستم پهلوان(11)

رستم و اسفندیار

به کوشش: فریدون جُنیدی

زیرنظر: حسن قریبی

سرشناسه

:

جنیدی، فریدون، 1318

عنوان و نام پديد‌آور

:

داستان‏های رستم پهلوان(11) ، رستم و اسفندیار  / گزارش فریدون جنیدی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399.

مشخصات ظاهري

:

 188 ص.

شابك

:

9 – 875 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.