دسترسی

داستان های رستم پهلوان نبرد هاماوران جنگ هفت پهلوان(4)

داستان های رستم پهلوان

نبرد هاماوران جنگ هفت پهلوان(4)

گزارش: فریدون جُنیدی

سرشناسه

:

جنیدی، فریدون، 1318

عنوان و نام پديد‌آور

:

داستانهای رستم پهلوان، نبرد هاماوران جنگ هفت پهلوان (4) / گزارش فریدون جنیدی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399.

مشخصات ظاهري

:

 188 ص.

شابك

:

9 – 875 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.