دسترسی

داستان های رستم پهلوان(6)

داستان سیاوخش(1)

گزارش: فریدون جُنیدی

سرشناسه

:

جنیدی، فریدون، 1318

عنوان و نام پديد‌آور

:

داستانهای رستم پهلوان، داستان سیاوخش1 (6 ) / گزارش فریدون جنیدی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399.

مشخصات ظاهري

:

 188 ص.

شابك

:

9 – 875 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.