دسترسی

داستان‏های رستم پهلوان(9)

داستان اکوان دیو

گزارش: فریدون جُنیدی

سرشناسه

:

جنیدی، فریدون، 1318

عنوان و نام پديد‌آور

:

داستانهای رستم پهلوان، داستان اکوان دیو  (9 ) / گزارش فریدون جنیدی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399.

مشخصات ظاهري

:

 188 ص.

شابك

:

9 – 875 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.