دزدِ کتاب
مجموعه داستان
نویسنده: منیژه پدرامی

سرشناسه

:

پدرامی، منیژه 1349

عنوان و نام پديد‌آور

:

دزدِ کتاب! ، مجموعه داستان / نویسنده منیژه پدرامی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1398.

مشخصات ظاهري

:

140 ص.

شابك

:

1 – 769 – 231 - 964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

موضوع

:

داستان­های کوتاه فارسی- قرن 14

موضوع

:

Short stories, Persian – century 20 th

رده­بندی کنگره

:

8336 PIR

رده­بندی دیویی

:

980820

شماره كتابخانه ملي

:

5939808