دسترسی

دو منظومه نویافته(سال‏های سیاه و شکوفه ‏های حمیدی شیرازی)

سرشناسه

:

حمیدی شیرازی، مهدی، 1293- 1365

عنوان و نام پديد‌آور

:

دو منظومه نویافته (سال‏های سیاه و شکوفه‏های حمیدی شیرازی)/ مهدی حمیدی شیرازی، بشیر علوی 

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1399

مشخصات ظاهري

:

310 ص.

شابك

:

4 – 263 – 231 -  964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا

موضوع

:

حمیدی شیرازی، مهدی، 1293- 1365- نقد و تفسیر

موضوع

:

شعر فارسی- قرن 14 Persian poetry – 20 th century

شناسه افزوده

:

علوی، بشیر، 1354، 1354 – به کوشش

رده­بندی کنگره

:

8029  PIR

رده­بندی دیویی

:

6209 / 1 فا 8

شماره كتابخانه ملي

:

6212848

دو منظومه نویافته

(سال‏های سیاه و شکوفه ‏های حمیدی شیرازی)

پژوهش، تصحیح، گردآوری و ویرایش: دکتر بشیر علوی

ناشر: انتشارات آروَن

چاپ اول: 1399

چاپ صدف: 500 نسخه