تولید کننده آروَن
دسترسی

دیدگاههای نظری و انتقادی در ادبیات کودکان

نویسنده : هانت - پیتر

مترجم :علیرضاابراهیم‌آبادی - علیرضا کرمانی
ویراستار : کوثری - اکرم
محل نشر : تهران
قطع : رقعی
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۲۹۶

این مجموعه حاوی مقالاتی است در باب ادبیات کودکان با این عناوین: 'ادبیات کودک و کودکی/ کارین لسنیک, ترجمه علی رضا کرمانی و علی رضا ابراهیم آبادی', 'تاریخ, فرهنگ و ادبیات کودکان/ تونی واتکینز, ترجمه علیرضا ابراهیم آبادی', 'ایدئولوژی در ادبیات کودکان/ چارلز سارلند, ترجمه علیرضا کرمانی', 'زبان شناسی و سبک شناسی/ جان استفنس: ترجمه علیرضا ابراهیم آبادی', 'نقد ادبی خواننده محور/ میکائیل بنتون, ترجمه علیرضا ابراهیم آبادی', 'نقد روانکاوانه در ادبیات کودکان/ هامیدا باسماجیان, ترجمه علیرضا کرمانی', 'رویکرد گسترده نقد فمینیستی به ادبیات کودک و نوجوان/ لیزا پل, ترجمه علیرضا کرمانی', 'تصویر گری و کتاب های تصویری/ پری نادلمن, ترجمه علیرضا ابراهیم آبادی', 'یادداشتی بر کتاب شناسی/ پیتر هانت, ترجمه علیرضا ابراهیم آبادی' و 'بینامتنی (تعامل متون بر یک دیگر)/ کریستین ویلکی, ترجمه علیرضا کرمانی