راه ‏های شناخت هوش درونی

مؤلف: رخساره ملا کریمی

عنوان و نام پديد‌آور

:

راه‏های شناخت هوش درونی/ مؤلف: رخساره ملاکریمی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1398.

مشخصات ظاهري

:

 78  ص.

شابك

:

8 – 799 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

موضوع

:

هوش هیجانی – عزت نفس

موضوع

:

Emotional intelligence – Self esteem

رده­بندی کنگره

:

576 BF

رده­بندی دیویی

:

4 / 152

شماره كتابخانه ملي

:

6029948