رموز کسب و کار موفق

نویسنده: هومن زنگنه

ناشر: انتشارات آروَن

چاپ اول: 1399

چاپ صدف:  500 نسخه


 

سرشناسه

:

زنگنه، هومن، 1356

عنوان و نام پديد‌آور

:

رموز کسب و کار موفق / نویسنده هومن زنگنه

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1399

مشخصات ظاهري

:

142 ص

شابك

:

7 – 923 – 231 -  964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا

موضوع

:

موفقیت در کسب و کار – موفقیت شغلی - کارآفرینی

موضوع

:

Success in business- Career development- Entrepreurship

موضوع

:

نیروی انسانی – مدیریت Manpower planning

رده­بندی کنگره

:

5386 HF

رده­بندی دیویی

:

1 / 650

شماره كتابخانه ملي

:

7347130