دسترسی

عنوان و نام پديد‌آور : زخمه- تمارینات کاربردی برای تار و سه تار / نویسنده جواد شاهی 

مشخصات نشر : تهران، آروَن، 1399

مشخصات ظاهري : 88 ص

شابك : 0 – 977 – 231 -  964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي : فيپا

موضوع : تار – سه تار- آموزش و تمرین –  پارتیسون

موضوع : Tar- Setar- Studies and exercises – Scores and parts

شماره كتابخانه ملي : 7540678