سایه‏ های خیابان

(53 روایت مستند از زندگی کارتن‏خواب‏ها)

مؤلف: دکتر سلمان قادری

سرشناسه

:

قادری، سلمان، 1362

عنوان و نام پديد‌آور

:

سایه‏های خیابان (53 روایت مستند از زندگی کارتن‏خواب‏ها)/ دکتر سلمان قادری

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1398

مشخصات ظاهري

:

 148 ص

شابك

:

0 – 795 – 231 - 964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا

عنوان دیگر

:

53 روایت مستند از زندگی کارتن خواب‏ها

موضوع

موضوع

:

:

بی‏خانمان‏ها- ایران- نمونه پژوهی

Homeless persons – Iran – Case studies

موضوع

موضوع

:

:

معتادان به مواد مخدر- ایران- نمونه پژوهی

Drug addicts – Iran – Case studies

رده­بندی کنگره

:

56 / 74592 HV

رده­بندی دیویی

:

56920955 / 305

شماره كتابخانه ملي

:

6021114