دسترسی

سرزمین مادری شهرزاد

سرزمین مادری شهرزاد

هفت نقد بر کتاب­های کودک و نوجوان

نویسنده: سندی مؤمنی

سرشناسه

:

مؤمن، سندی، 1357

عنوان و نام پديد‌آور

:

سرزمین مادری شهرزاد / نویسنده: سندی مؤمنی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1397.

مشخصات ظاهري

:

100 ص.

شابك

:

1– 631 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

عنوان دیگر

:

سرزمین مادری شهرزاد: هفت نقد بر کتاب­های کودک و نوجوان

موضوع

:

ادبیات کودکان و نوجوانان( فارسی) – تاریخ و نقد

موضوع

:

Childrens Literature,Persian- History and Criticism

موضوع

موضوع

:

:

داستان­های کودکان – تاریخ و نقد

Childrens stories - History and Criticism

رده­بندی کنگره

:

1397 9 م 9 ک / 3445 PIR

رده­بندی دیویی

:

9352 / 0 فا 8

شماره كتابخانه ملي

:

5398825