سرشناسه

:

کریمی، مجید، 1342

عنوان و نام پديد‌آور

:

سیر دموکراسی در یونان باستان/ نویسنده: مجید کریمی

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1398

مشخصات ظاهري

:

128 ص.

شابك

:

2 – 692 – 231 -  964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا

موضوع

:

دموکراسی- یونان- تاریخ

موضوع

:

Democracy- Greece - History

رده­بندی کنگره

:

1398 4 ک 8 د / 75 JC

رده­بندی دیویی

:

938509014 / 320

شماره كتابخانه ملي

:

5610788

مقدمه

کتاب حاضر، مجموعه‏ایست از دو بخش عمده که در هر یک کوشش گردیده است تا به گونه ای مسیر دموکراسی در یونان باستان را تعقیب نموده و سپس چگونگی پیدایش و زوال دموکراسی یونان را بررسی کرد.

نظر به اهمیتی که هر تمدن در حرکت تکاملی جوامع بشری دارد، شناخت یونان و خصوصاً دموکراسی آن، ضرورت می‏یابد. اما نه به عنوان یک تمدن منحصر به فرد و یا آنگونه که غرب می‏پندارد، بلکه از این جهت که شناخت هر جامعه‏ای مقدمه ساختن جامعه فردا است.

یونانی ها از قرن پنجم پیش از میلاد به سیستم دموکراسی و حکومت دست یافتند و در 2500 سال پیش دارای مجلس سنا و مجلس ملی و نمایندگان و احزاب و قوه قانونگذاری و دستگاه قضایی بودند که در هر یک از اینها بخشی از مردم شرکت فعال داشتند. امروز نیز تمامی ملت ها در تشکیلات سیاسی خویش با کمی تعدیل و اصلاح از آن روش استفاده می‏کنند.  

با توجه به دستاوردهای بشری در یک مسیر تاریخی می‏توان امیدوار بود که بشر با قوه تعقل و اندیشه خویش سیستم اجتماعی آینده را بهتر از گذشته و با شناخت کامل از نواقص و محاسن تمدن‏های گذشته و سیستم اداری آن، بسازد و سرانجام به نظام حکومتی که از هرگونه تهدید دیکتاتوری، بری است، برسد.

به همین دلیل است که بررسی سیر اندیشه جامعه بشری که مجموعه‏ای از به هم پیوستگی دانسته‏های انسان‏ها است در شناخت تحولات اجتماعی در تمدن‏های مختلف گذشته اهمیت دارد.

در این کتاب دو بخش اساسی وجود دارد. در بخش اول سیر و روند تاریخی حکومت و اندیشه آزادیخواهی را تا عهد پریکلس و کمی بعد از آن همراه با اوضاع عمومی یونان، آورده شده است و سپس در بخش آخر به علت ایجاد و انحطاط دموکراسی پرداخته شده است.

شایان ذکر است که نگارنده تنها بررسی بخشی از تاریخ یونان را به کار گرفته است که می‏توانسته در تبیین روند تحولات دموکراتیک موثر واقع شود. اما نکته‏ای که در تحقیق و بررسی تحولات دموکراسی در یونان مشکل‏ برانگیز است، پراکندگی سلسله وقایع بوده است. همچنانکه ویل دورانت نیز در مورد حوادث تاریخی یونان می‏نویسد: «پیوستن اعضای پراکنده پیکر یونان و تنظیم غالب یا داستانی یگانه، دشوارترین کار مورخ تمدن کلاسیک است. زیرا توالی جغرافیایی، درست با توالی تاریخی موافق در نمی‏آید. ناگزیر باید از قرنی به قرنی، از جزیره‏ای به جزیره‏ای بجهیم...»

همچنین بری Bury مورخ کتاب Ancient Greek Historians می‏نویسد: «اگر بخواهیم بدون پراکندگی تاریخ یکی از ادوار یونان را بنویسیم باید دست به کار فوق‏العاده دشواری بزنیم... زیرا هیچگونه وحدت پایدار یا مرکز ثابتی که بتوان اعمال و هدف‏های دولت‏های متعدد یونان را مشمول یا وابسته آن دانست، وجود ندارد.»

از آنجا که بخش اول رابطه نزدیکی با تاریخ یونان دارد این مشکل نیز شامل حال نگارنده شده است. اما حتی‏المقدور سعی بر این شده است که توالی حوادث حفظ گردیده و مطلب اصلی دنبال شود. 

سرانجام امیدوارم که کتاب حاضر مورد استفادة خوانندگان قرار گیرد. 

                                                               مجید کریمی 

                                                                            تهران- 139