شق‏ القمر

مؤلف: مهندس علیرضا خوشدل

سرشناسه

:

خوشدل، علیرضا، 1340

عنوان و نام پديد‌آور

:

شق‏القمر / مؤلف علیرضا خوشدل 

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1398

مشخصات ظاهري

:

  152 ص.

شابك

:

2 – 791 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

موضوع

:

محمد(ص)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت- 11ق.- معجزات

موضوع

:

Muhammad, Prophet - Miracles

موضوع

:

شق‏القمر – معجزه(اسلام)

موضوع

:

 Shaq al- Qamar – Miracles(Islam)

رده­بندی کنگره

:

6 / 221 MP

رده­بندی دیویی

:

43 / 297

شماره كتابخانه ملي

:

5994874