دسترسی

فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی (جلد 11)« استان­ های لرستان، ایلام و خوزستان »

تألیف: دکتر کیوان پهلوان

سرشناسه

:

پهلوان، کیوان، 1339.

عنوان و نام پديد‌آور

:

فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی(11)-  استان­های لرستان، ایلام و خوزستان / تألیف: کیوان پهلوان.

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1397.

مشخصات ظاهري

:

782 ص. مصور.

شابك

:

جلد یازدهم:     5– 589 – 231 -  964 – 978

شابک دوره:     5- 550 – 231 –  964 -  978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا

موضوع

:

تعزیه- ایران- لرستان- ایلام- خوزستان

موضوع

:

Ta'ziyah- Iran – Lorestan- Ilam - Khuzestan

موضوع

موضوع

:

:

  تعزیه­نامه­ها- سوگواری­ها- ایران

  Ta'ziyah – Texts Mourning etiquette - Iran 

رده­بندی کنگره

:

1397 ج11 4 ف 9 پ / 3834 PIR

رده­بندی دیویی

:

0512 / 2 فا 8

شماره كتابخانه ملي

:

5242361