دسترسی

فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی (جلد 12) «استان­ های همدان و کرمانشاه »

تألیف: دکتر کیوان پهلوان

سرشناسه

:

پهلوان، کیوان، 1339.

عنوان و نام پديد‌آور

:

فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی(12)-  استان­های همدان و کرمانشاه / تألیف: کیوان پهلوان.

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1397.

مشخصات ظاهري

:

572 ص. مصور.

شابك

:

جلد دوازدهم:    1– 590 – 231 -  964 – 978

شابک دوره:     5- 550 – 231 –  964 -  978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا

موضوع

:

تعزیه- ایران- همدان - کرمانشاهان

موضوع

:

Ta'ziyah- Iran- Hamadan- Kermanshahan(province)

موضوع

:

  تعزیه نامه­ها- سوگواری­ها  Ta'ziyah – Texts- Mourning etiquette 

رده­بندی کنگره

:

1397 ج12 ف 9 پ / 3834 PIR

رده­بندی دیویی

:

0512 / 2 فا 8

شماره كتابخانه ملي

:

5242362