دسترسی

فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی (جلد 2/14) استان مازندران

تألیف: دکتر کیوان پهلوان

سرشناسه

:

پهلوان، کیوان، 1339.

عنوان و نام پديد‌آور

:

فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی(جلد2/14)-  استان­ مازندران تألیف: کیوان پهلوان.

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1397.

مشخصات ظاهري

:

490 ص. مصور.

شابك

:

جلد چهاردهم، قسمت اول:    8– 603 – 231 -  964 – 978

جلد چهاردهم، قسمت دوم:    5– 604 – 231 -  964 – 978

شابک دوره: 5- 550 – 231 –  964 -  978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا

موضوع

:

تعزیه- مازندران

موضوع

:

تعزیه­نامه­ها – آداب و رسوم    –Mourning etiquette    Ta'ziyah

موضوع

:

تعزیه نامه­ها- سوگوار­های اسلامی  Ta'ziyah – Texts- Islamic Mourning customs

رده­بندی کنگره

:

1397 ج 13  4 ف 9 پ / 3834 PIR

رده­بندی دیویی

:

0512 / 2 فا 8