دسترسی

فرهنگ نام‏ های کهن و باستانی استان خوزستان

فرهنگ نام‏ های کهن و باستانی استان خوزستان

نویسنده: مصطفی پاشنگ

سرشناسه

عنوان و نام پديد‌آور

:

:

پاشنگ، مصطفی، 1328

فرهنگ نام‏های کهن و باستانی استان خوزستان/ نویسنده: مصطفی پاشنگ

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1398.

مشخصات ظاهري

:

278 ص.

شابک

:

8 – 801  – 231 - 964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فیپا

موضوع

:

نام‏های جغرافیایی- ایران- خوزستان

موضوع

:

Names, Geographical – Iran - Khuzestan

موضوع

:

نام‏های جغرافیایی- ایران- خوزستان- ریشه‏شناسی

موضوع

:

Names, Geographical – Iran – Khuzestan – Etymology

رده­بندی کنگره

:

2017 DSR

رده­بندی دیویی

:

53 / 955

شماره كتابخانه ملي

:

6030415