دسترسی

فرهنگ نام ‏های کهن و باستانی استان لرستان

نویسنده: مصطفی پاشنگ


 

سرشناسه

عنوان و نام پديد‌آور

:

:

پاشنگ، مصطفی، 1328

فرهنگ نام‏های کهن و باستانی استان لرستان/ نویسنده: مصطفی پاشنگ

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1398.

مشخصات ظاهري

:

326 ص.

شابک

:

5 – 802  – 231 - 964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فیپا

موضوع

:

نام‏های جغرافیایی- ایران- لرستان

موضوع

:

Names, Geographical – Iran - Lorestan

موضوع

:

نام‏های جغرافیایی- ایران- لرستان- ریشه‏شناسی

موضوع

:

Names, Geographical – Iran – Lorestan – Etymology

رده­بندی کنگره

:

2051 DSR

رده­بندی دیویی

:

52 / 955

شماره كتابخانه ملي

:

6032160