دسترسی

فرهنگ نام ‏های کهن و باستانی استان مازندران

فرهنگ نام ‏های کهن و باستانی استان مازندران

نویسنده: مصطفی پاشنگ

سرشناسه

عنوان و نام پديد‌آور

:

:

پاشنگ، مصطفی، 1328

فرهنگ نام‏های کهن و باستانی استان مازندران/ مصطفی پاشنگ

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1398.

مشخصات ظاهري

:

366 ص.

شابک

:

9 – 804 – 231 -964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فیپا

موضوع

:

نام‏های جغرافیایی- ایران- مازندران

موضوع

:

Names, Geographical – Iran -Mazandaran

موضوع

:

نام‏های جغرافیایی- مازندران- ریشه‏یابی

موضوع

:

Names, Geographical –Mazandaran – Etymology

رده­بندی کنگره

:

2053 DSR

رده­بندی دیویی

:

22 / 955

شماره كتابخانه ملي

:

6029958