تولید کننده آروَن
دسترسی

جلد بیستم این مجموعه شامل 22 فصل است که عناوین آن به ترتیب عبارتند از: «ترانه‌های عامیانه»، «اسپند»، «اَلَس»، «دو بیتی‌ها»، «تحلیل بن‌مایه‌های پایداری»، «موسیقی افغانستان»، «کوراوغلی»، «درک افغان‌ها از صدای پرندگان»، «میله چهارشنبه اول سال»، «میله کلبه کشی»، «میله‌دار بازی»، «سیرِ گُل»، «گل گردانی»، «مراسم انگور»، «رقص»، «ترانه‌ها و سرودها»،‌ «ضرب المثل‌ها»، «چیستان‌ها»،‌ «افسانه»، «بازی‌ها» و «تعزیه و مراسم مذهبی»

نویسنده در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: «ما در این مجموعه فرهنگ گفتاری در موسیقی فارسی‌زبانان افغانستان را گرد آورده‌ایم. لازم به ذکر است که با وجود صدها و هزاران کیلومتر فاصله بین نقطه‌ای از ایران کنونی و کشوری به نام افغانستان چه اشتراکات فرهنگی، زبانی، موسیقیایی و در زمینه‌های زندگی وجود دارد، گویی تنها این مرزهاست که ما را از هم جدا کرده است. ما نباید در زندگی روزمره‌مان خود را جدای از هم احساس کنیم و بکوشیم تا همچنان به هم نزدیک باشیم و از این موهبت استفاده فراوان در زندگی‌مان ببریم

«موسیقی و ذکر در تمدن ایران زمین»، «تاریخ، فرهنگ و موسیقی»، «موسیقی مازندران»، «رضا خان از الشتر تا الاشت»، «فرهنگ عامه الاشت»، «سامانیان و نقش آنها در اعتلاء تمدن و فرهنگ ایران‌زمین»، «رضا شاه و بررسی کتب سیاسی معاصر»، «فرهنگ مردم الاشت و سوادکوه» و «رضا شاه و دیدگاه‌ها» نام شماری از تألیفات منتشر شده کیوان پهلوان است