دسترسی

فهرستگان مقالات قصه‌گویی در نشریه فرهنگ و ادبیات عامه

فهرستگان مقالات قصه‌گویی در نشریه فرهنگ و ادبیات عامه

نویسنده: مدیحه عدالت‌یار

سرشناسه

:

عدالت‌یار، مدیحه، 1374

عنوان و نام پدیدآور

:

فهرستگان مقالات قصه‌گویی در نشریه فرهنگ و ادبیات عامه / مدیحه عدالت یار

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399

مشخصات ظاهری

:

150ص.

شابک

:

2 - 858 – 231 – 964 – 978

وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

موضوع

:

فرهنگ و ادبیات عامه (مجله)- فهرست‌ها- ایران

موضوع

:

Culture and Folk Literature (Journal) –Indexes- Iran

موضوع

:

قصه‌گویی- مقاله‌نامه Storytelling- Bilbliography(Articles)

رده‌بندی کنگره

:

LB 1042

رده‌بندی دیویی

:

677/ 372

شماره کتابخانه ملی

:

6165837