دسترسی

قطعاتی برای قانون

پدیدآورنده: سحر میرهاشمی 

قطعاتی برای قانون / مؤلف: سهراب فلک انگیز

مشخصات نشر : تهران، آروَن، 1399

مشخصات ظاهري : 53 ص

شابک : 8– 971 – 231 -  964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي : فیپا

موضوع : قانون(ساز) – موسیقی برای قانون – پارتیسیون

 Qanun(Musical instrument)- Qanun music- Scores and parts

ردهبندی کنگره : 654 MT

ردهبندی دیویی : 79 / 789

شماره كتابخانه ملي : 7516762