دسترسی

مختصر ترجمه حال خودم

سرشناسه

:

عینی، صدرالدّین، 1878-1954م. / 1256 – 1333ش.

عنوان و نام پديد‌آور

:

مختصر ترجمه حال خودم/ مولف: صدرالدّین عینی -  مقدمه، تصحیح، تحقیق و توضیح: مصطفی باباخانی

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1395

مشخصات ظاهري

:

264 ص.

شابك

:

6 – 409 – 231 -  964 – 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا

یادداشت

:

کتابنامه: ص 199-204

موضوع

:

نویسندگان تاجیک – قرن 20 م. – سرگذشت­نامه

موضوع

:

Authors, Tajik – 20th century - Biography

موضوع

:

عینی، صدرالدّین، 1878-1954 م. Aini, Sadriddin

شناسه افزوده

:

باباخانی، مصطفی، 1356، مقدمه­نویس، مصحح، محقق

رده­بندی کنگره

:

1395 7 ی 9 ع / 9171PIR

رده­بندی دیویی

:

6/3فت8

شماره كتابخانه ملي

:

4407143

مقدّمۀ مصحّح

نخستین آشنایی من با نام صدرالدّین عینی به دوران دانشجویی­ام برمی­گردد. آن وقتها کتاب در آستین مرقّع علی­اکبر سعیدی سیرجانی تازه منتشر شده بود و آن را زنده­یاد پدرم برایم آورده و به خواندنش ترغیبم کرده بود. نثر زیبا و لحن و زبان دلکش سعیدی سیرجانی چنان برایم جذّاب و دلپسند آمده بود که به خواندن دیگر آثارش برآمدم. یک روز که در کتاب­فروشیهای تهران پرسه می­زدم، از کتاب­فروشی پرسیدم از سعیدی سیرجانی چه کتابی داری؟ وی بی­درنگ کتاب نسبتاً قطوری از قفسه درآورد و به دستم داد؛ آن کتاب، یادداشتها نوشتۀ صدرالدّین عینی بود که به کوشش سعیدی سیرجانی منتشر شده بود. کتاب را ورق زدم و دیدم متن کتاب از سعیدی سیرجانی نیست، بلکه فقط مقدّمه از آنِ اوست. من که آن وقت هیچ­گونه شناختی از عینی نداشتم و آن روز به دنبال
نوشته­های خودِ سعیدی سیرجانی بودم، کتاب را گذاشتم و از خریدش صرف نظر کردم. امّا به­هرحال نام صدرالدّین عینی و یادداشتهای او در ذهنم نقش بسته بود. تااینکه بعدها برای ادامۀ تحصیل در مقطع دکتری به تاجیکستان رفتم؛ در اوّلین دیدارم با استاد بزرگ و ارجمندم پروفسور خدایی شریف­زاده بود که ایشان در میان گفتگو دربارۀ موضوعهای علمی برای نوشتن رساله و دیگر بحثها، مرا به خواندن یادداشتهای عینی که به خطّ فارسی در ایران منتشر شده است، سفارش فرمود.