مشق عارفانه

نویسنده: یوسف سیف‌زاد

سرشناسه

:

سیف‌زاد، یوسف، 1351

عنوان و نام پدیدآور

:

مشق عارفانه، روز نوشت‌های یک خادم ضیوف‌الرحمان / نویسنده: یوسف سیف‌زاد

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1399

مشخصات ظاهری

:

88ص.

شابک

:

9 – 862 – 231 – 964 – 978

وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

موضوع

:

حج- خاطرات- زیارتگاه‌های اسلامی- عربستان سعودی- مکه

موضوع

:

Hajj- Diaries- Islamic shrines- Saudi Arabia- mecca

موضوع

:

سفرنامه‌های ایرانی- قرن 14- سیر و سیاحت

موضوع

:

Travelers writing, Iranian- 20 th century

رده‌بندی کنگره

:

BP 188 /92

رده‌بندی دیویی

:

357 / 297

شماره کتابخانه ملی

:

6161268