همراه با شاعران پارسی – سعدی شیرازی

مؤلف: محمود حکیمی

سرشناسه

:

حکیمی، محمود، 1323

عنوان و نام پديد‌آور

:

همراه با شاعران پارسی – سعدی شیرازی / مؤلف: محمود حکیمی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1398.

مشخصات ظاهري

:

 108 ص.

شابك

:

9– 792 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

موضوع

:

سعدی، مصلح‏بن عبدالله، 691؟ ق- نقد و تفسیر

موضوع

:

Sa!di Mosleh-ibn Abdollh – Criticism and interpretation

موضوع

:

شعر فارسی- قرن 7ق. – تاریخ و نقد

موضوع

:

Persian poetry – 13 th century – History and Criticism

رده­بندی کنگره

:

5215 PIR

رده­بندی دیویی

:

31 / 1 فا 8

شماره كتابخانه ملي

:

6012066