همراه با شاعران پارسی - فردوسی

مؤلف: محمود حکیمی

سرشناسه

:

حکیمی، محمود، 1323

عنوان و نام پديد‌آور

:

همراه با شاعران پارسی- فردوسی / مؤلف: محمود حکیمی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1398.

مشخصات ظاهري

:

 184 ص.

شابك

:

7 – 770 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

موضوع

:

فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. شاهنامه- نقد و تفسیر

موضوع

:

Ferdowsi, Abolqasem- Criticism and interpretation

موضوع

:

شعر فارسی – قرن 4 ق. تاریخ و نقد

موضوع

:

Persian poetry- 10 th century- History and Criticism

رده­بندی کنگره

:

4495 PIR

رده­بندی دیویی

:

21 / 1 فا 8

شماره كتابخانه ملي

:

5939800