همراه با شاعران پارسی – پروین اعتصامی  

مؤلف: محمود حکیمی

سرشناسه

:

حکیمی، محمود، 1323

عنوان و نام پديد‌آور

:

همراه با شاعران پارسی – پروین اعتصامی / مؤلف: محمود حکیمی

مشخصات نشر

:

تهران، آرون، 1398.

مشخصات ظاهري

:

 104 ص.

شابك

:

6 – 793 – 231 -  964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

موضوع

:

اعتصامی، پروین، 1285 – 1320 – نقد و تفسیر

موضوع

:

Etesami, Parvin- Criticism and interpretation

موضوع

:

شعر فارسی- قرن 14 -  نقد و تفسیر

موضوع

:

Persian poetry -20 th century – History and criticism

رده­بندی کنگره

:

7617  PIR

رده­بندی دیویی

:

62 / 1 فا 8

شماره كتابخانه ملي

:

6012142