پَن‌تُرکیزم و سرنوشتِ تاریخیِ تاجیکان

نویسنده: پروفسور محمّدجان شکوری بُخارایی

مقدّمه، تصحیح، تحقیق و توضیح: دکتر مصطفی باباخانی

سرشناسه

:

شکوروف ، محمّدجان، 1926- 2012م.

عنوان و نام پديد‌آور

:

پَن‌تُرکیزم و سرنوشتِ تاریخیِ تاجیکان/ نویسنده محمّدجان شکوری بُخارایی-  مقدّمه، تصحیح، تحقیق و توضیح: مصطفی باباخانی

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1399

مشخصات ظاهري

:

454 ص.

شابك

:

2 – 845 – 231 -  964 – 978

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا

موضوع

موضوع

:

:

پان‏ترکیسم- تاجیکان- هویت قومی- بخارا (خان‏نشین)

Pan-Turanianism- Tajiks- Ethnic identity-  Khanate of Bukhara

موضوع

موضوع

:

:

ازبکستان- سیاست و حکومت- قرن 20 م.

Uzbekistan- Politics and government- 20 th century

شناسه افزوده

:

باباخانی، مصطفی، 1356

رده­بندی کنگره

:

DS 26

رده­بندی دیویی

:

5409561 / 320

شماره كتابخانه ملي

:

6126082