عنوان و نام پديد‌آور : گاهنامه نقد کتاب کودک- دفتر سوم / به کوشش سیدعلی کاشفی خوانساری، مهتاب مهدوی ... { و دیگران}

مشخصات نشر : تهران، آروَن، 1399

مشخصات ظاهري : 300 ص

شابك : 1 – 970 – 231 - 964 - 978

وضعيت فهرست‌نويسي : فيپا

موضوع : ادبیات کودکان و نوجوانان(فارسی) - ایران- تاریخ و نقد

موضوع : Children's Literature, Persian– Iran– History and criticism  

موضوع : ادبیات کودکان و نوجوانان – کتاب‏های نقد شده – داستان‏های کودکان

Children's Literature- Book reviews- Children's stories 

مهدوی، مهتاب، 1368، ویراستار

ردهبندی دیویی : 89282 / 809

شماره كتابخانه ملي : 6229117