سرشناسه

:

کرام، قطبی، 1932 – 1993م.

عنوان و نام پديد‌آور

:

... یار می‏آید!/ شاعر قطبی کرام؛ نویسه‏گردان شاه منصور شاه میرزا؛ موسسه فرهنگی اکو.

مشخصات نشر

:

تهران، آروَن، 1399.

مشخصات ظاهري

:

 198 ص.

شابك

:

6 – 917 – 231 - 964 – 978 .

وضعيت فهرست‌نويسي

:

فيپا.

موضوع

:

شعر تاجیکی –  قرن20 م.  Tajik Poetry – 20th century

شناسه افزوده

:

شاه میرزا، شاه منصور، 1971، نویسه گردان

شناسه افزوده

:

موسسه فرهنگی اکو

رده­بندی کنگره

:

9171 PIR

رده­بندی دیویی

:

62 / 1 تج 8

شماره كتابخانه ملي

:

7315495

            

... یار می‏آید!

شاعر: قطبی کرام

نویسه گردان: شاه منصور شاه میرزا

ناشر: انتشارات آروَن

چاپ اول: 1399

چاپ صدف: 500 نسخه