انتشارات آروَن در سال 1377 فعالیت خود را آغاز نمود.

از آنجایی که مدیر مسئول انتشارات(سلطانی) اندیشه ‏هایی خاص دربارۀ ایران‏شناسی، فرهنگ و آداب و رسوم ایران زمین در ذهن داشت، اهداف انتشارات را روی این زمینه متمرکز نمود و آثاری همچون “از آئین تا نمایش(2جلدی)”، “تاریخ هنر ایران(2جلدی)”،” فرهنگ جامع تاریخ ایران” و… چاپ گردید.

این انتشارات به عنوان ناشر کتاب ‏های عمومی فعالیت خود را ادامه داده و ناخواسته و بنا به موقعیت زمانی کتاب ‎هایی در حوزه ‏های دیگر نیز چاپ کرده است که برخی از آنها به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی و یا کتاب‏ های برگزیده معرفی گردیده است، مانند “معرفی برخی گونه‏ های مهم مرتعی”، “دانشنامه فلسطین(8جلدی)”، “دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل(6جلدی)” و “فرهنگ آئین، بازی، نمایش و… (5جلدی)”.

از سال 1390 با گذر زمان و حضور چند مؤلف سرشناس در خصوص ایران شناسی انتشارات آروَن به سمت کتاب‏های فارسی زبان‏ های کشورهای همسایه سوق داده شد که مجموعه 21 جلدی “فرهنگ گفتاری در موسیقی ایران” و “فرهنگ تعزیه در کشورهای همسایه” از آن جمله‏اند.

در سال 1392 توافق با آقای دکتر مصطفی باباخانی شروع فعالیت در زمینه کتاب‏ های در زمینه کشور تاجیکستان سرعت بیشتری به خود گرفت و تا کنون حدود 40 عنوان در حوزه کشورهای سرزمین نوروز در این انتشارات چاپ گردید.

آخریان مجموعه چاپ شده در حوزه ایران‎شناسی، مجموعۀ 15جلدی “دانشنامه هویت شناسی مردمان سرزمین نوروز” است که شامل کلیه اقوام، طوایف و نام خانوادگی در محدوده سرزمین نوروز یعنی از کشور هند تا سوریه و از کشورهای شمال دریای خزر تا کشورهای جنوب خلیج فارس را دربرمی‏گیرد. در کنار کتاب‏ های حوزه ایران‏شناسی در حوزه ادبیات کودک، اقتصاد سلامت، زبان‎شناسی نیز انتشارات آروَن کتاب‏ های متنوعی نیز چاپ کرده است.

شهرام سلطانی لرگانی
مدیر مسئول انتشارات آرون