کتاب اساطیر عشق

340000 تومان

  • نویسنده: سمیه(مینو) فتحی
  • تعداد صفحات : 380
  • ناشر: آرون
  • زبان: فارسی
  • شابك: 1 – 433 – 231 – 964 – 978

توضیحات

کتاب اساطیر عشق

پیشگفتار کتاب اساطیر عشق : ادبيات هر ملّت، ريشه در فرهنگ و باورهاي شفاهی و کهن آن سرزمين دارد و مطالعۀ داستان‌هاي كهن نه‌تنها از جنبۀ هنري يا سرگرمي بلكه از نظر آشنايي با چارچوب فكري، ارزش‌هاي اجتماعي و فرهنگی و هنجارهاي حاكم بر سرزمين‌هايي كه داستان‌ها از آن سرچشمه گرفته‌اند داراي اهميت است.

فولکلور (Folklore) که‌ در زبان‌ فارسی‌ به‌ فرهنگ‌ مردم‌، فرهنگ‌ عامه‌، دانش‌ عوام‌، فرهنگ‌ توده‌ و… ترجمه‌ شده‌ است‌، اولین‌ بار توسط‌ ویلیام‌ جان‌ تامز انگلیسی‌ (در سال‌ 1846 میلادی‌) عنوان‌ شد. از نظر وی‌، این‌ واژه‌ ناظر بر پژوهش‌هایی‌ بود که‌ باید در زمینۀ عادات‌، آداب‌ و مشاهدات‌، خرافات‌ و ترانه‌هایی‌ که‌ از ادوار قدیم‌ باقی‌ مانده‌اند، صورت‌ می‌گرفت‌. فولکلور، فرهنگ عامه یا فرهنگ عوام، مجموعۀ عادات و سنّت‌ها، افسانه‌ها، قصه‌ها، معتقدات و خرافاتی است که در عمل و سینه‌به‌سینه از نسلی‌به‌نسل دیگر منتقل می‌شود.

حتی شامل رقص‌ها و ترانه‌ها، طبّ عامیانه و سنتی، وردهای جادوئی، اساطیر و ضرب‌المثل‌های عوام هم می‌شود. امروز بیشتر فولکلورشناسان و مردم‌شناسان معتقدند که فولکلور بیانگر آمال و شیوۀ فکر و ارزش‌های فرهنگی یک ملّت است و قهرمانان فولکلوری آینۀ تمام‌نمای تمدن‌هایی هستند که از آن‏ها برخاسته‌اند. در توجیه قصه‌های عوام فرضیه‌های بسیار عرضه شده است.

فولکلور یا ادبیات شفاهی آن بخش از ادبیات که مختص به عامۀ مردم است و قدمت زیادی دارد. واژۀ فولکلور، از دو واژۀ لاتینی تشکیل شده‌است؛ «فولک»(FOLK) به معنای تودۀ مردم و عامه و به‌طورکلی «عوام» در برابر «خواص» (نخبگان و فرهیختگان جامعه)- و واژۀ «لور» (LOR) به‌معنای دانش، ادب و مجموعه‏ای از معارف و دانستنی‌های غیرتخصّصی است.

 

آن‏جا که عشق حاکم است هیچ مجالی برای قدرت وجود ندارد و آن جا که قدرت غالب است عشق کم می‏شود. یکی سایه دیگری است .    (کارل یونگ)

به ‏یاد تمامی مردان و زنان آزاد اندیش، هموطنانم که عاشقانه دل به فرهنگ پهنه‏ ی سبز این سرزمین سپرده ‏اند.

 

فهرست مطالب

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………..7
اصلی و کرم………………………………………………………………………………………………13
درباره افسانۀ کرم و اصلی ……………………………………………………………………………18
افسانۀ کولیکُش و عشق دختر کولی …………………………………………………………………21
امیر و گوهر ………………………………………………………………………………………………23
درباره افسانۀ امیر و گوهر…………………………………………………………………………….24
اوختای و بیرچک………………………………………………………………………………………..28
آرزو و قنبر……………………………………………………………………………………………….32
بهمن و گلنار……………………………………………………………………………………………..34
فرياد دختران اسیر کرمانج …………………………………………………………………………..44
حسینا و دالرام …………………………………………………………………………………………. 46
روايت طبسی…………………………………………………………………………………………47
“” سیرجانی………………………………………………………………………………………47
“” اردکانی………………………………………………………………………………………..47
“” استهباناتی (پايان متفاوت) ……………………………………………………………………48
درباره افسانۀ حسینا و دالرام…………………………………………………………………………48

ربابه و سیدهادی………………………………………………………………………………………..50
درباره ربابه فغانی و سیدهادی و ترانههايشان………………………………………………………..50
ربابه و فرهاد……………………………………………………………………………………………..52
گم شدن ربابه و پرت شدن او………………………………………………………………………..54
فرهاد و پیدا کردن ربابه……………………………………………………………………………… 56
جرقهی عشق…………………………………………………………………………………………58
تهمتهای ناروا………………………………………………………………………………………. 61
رابطه پنهانی فرهاد و ربابه…………………………………………………………………………… 63
دخالت کدخدا……………………………………………………………………………………….. 65
ديدار دوبارهی فرهاد و ربابه …………………………………………………………………………. 67
برگشت کريم از بحرين ………………………………………………………………………………70
نشست بزرگان روستا…………………………………………………………………………………73
برپايی جشن و سور وسات…………………………………………………………………………… 76
فرار عروس بیقرار ……………………………………………………………………………………79
پس لرزه های فرار عروس …………………………………………………………………………….82
پیدا شدن ربابه، رفتن کريم به بحرين و قبولی فرهاد………………………………………………..84
رعنا……………………………………………………………………………………………………….91
درباره عشق سرگالش هادی و رعنا ………………………………………………………………….92
زاره مگری………………………………………………………………………………………………..98
روايت منظوم و ترانۀ زاره…………………………………………………………………………….99
درباره زاره و حکايت عشقش………………………………………………………………………. 101
سیامند و خهجی ……………………………………………………………………………………… 102
سیامو و جاللو …………………………………………………………………………………………. 113
درباره اشعار جاللی………………………………………………………………………………… 114
سیّدیخان و پریزاد…………………………………………………………………………………… 116
داستان تیلیمخان و مهری…………………………………………………………………………… 132
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 133
شرح داستان تیلیمخان و مهری…………………………………………………………………… 138
داستان گورجر قیزی و باال ممد……………………………………………………………………… 180
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 181
شرح داستان گورجو قیزی و باال ممد……………………………………………………………… 182
شهداد و مهناز………………………………………………………………………………………… 220
صنم و حسین…………………………………………………………………………………………. 222

طالب و زهره…………………………………………………………………………………………… 230
روايت عامیانه ……………………………………………………………………………………… 230
روايت اول: دکتر فرامرزی در کتاب طالب و زهره……………………………………………….. 230
روايت دوم: زدان يزدانی………………………………………………………………………… 231
روايت سوم: علی محمد نعمتی  …………………………………………………………………. 232
درباره افسانه طالب و زهره ………………………………………………………………………… 233
شباهتهای افسانه به زندگی طالب آملی شاعر……………………………………………………. 234
تفاوت ها……………………………………………………………………………………………. 235
طاهر و زهره…………………………………………………………………………………………… 239
درباره طاهر و زهره………………………………………………………………………………… 243
عاشیق غریب و شاهصنم…………………………………………………………………………….. 247
درباره عاشیقْ غَريبْ وَ شاهْ صَنَم …………………………………………………………………… 253
عاشیق عباس توفارقانلی…………………………………………………………………………….. 256
بیوگرافی…………………………………………………………………………………………… 256
داستان عباس و گلگز ………………………………………………………………………………… 256
عبدی ممد و خدابس…………………………………………………………………………………. 268
درباره اين داستان …………………………………………………………………………………. 274
عزت و مِهرُک، عشق بلوچی…………………………………………………………………………. 276
روايت دوم …………………………………………………………………………………………. 277
درباره افسانۀ مهرک و عزت……………………………………………………………………….. 279
عزیز و نگار…………………………………………………………………………………………….. 280
روايت اول …………………………………………………………………………………………. 280
روايت دوم …………………………………………………………………………………………. 283
روايت سوم ………………………………………………………………………………………… 286
درباره عزيز و نگار………………………………………………………………………………….. 288
علی دی تقی و سارا جنیتگز………………………………………………………………………… 289
فاطمهحسین بهلوری…………………………………………………………………………………. 295
اال! فاطمهحسین بهلوریام ………………………………………………………………………… 296
فایز و رازِ عشق او…………………………………………………………………………………….. 302
درباره افسانۀ عشق فايز……………………………………………………………………………. 305
گلگیس و چوپان……………………………………………………………………………………… 307
الس و خَزال …………………………………………………………………………………………… 309
درباره افسانۀ الس و خزال…………………………………………………………………………. 317
الله و النجان، عشق ایلیاتی …………………………………………………………………………. 318
مرتضی و سارک ………………………………………………………………………………………. 322
مال ممدجان، بیا بریم به مزار ………………………………………………………………………… 324
مم و زین ………………………………………………………………………………………………. 335
مهر خاور، ماه مغرب ………………………………………………………………………………….. 357
نجما و رعنا…………………………………………………………………………………………….. 364
هانى و شیخ مرید …………………………………………………………………………………….. 370
درباره اين افسانه…………………………………………………………………………………… 375
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………377

 

جهت خرید کتاب اساطیر عشق و هرگونه سوال

با ایدی @arvannashr در تلگرام مستقیما استعلام قیمت و راهنمایی بگیرید.

می توانید به راحتی این کتاب به تألیف سمیه(مینو) فتحی را از انتشارات آرون تهیه نمایید.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب اساطیر عشق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *