کتاب «پرسه» مربوط به دومین سفر عمره‌ام است که سال ۱۳۸۰ انجام شد. در آن سفر من و تعدادی از دوستان و همکاران حوزه هنری، با هم به سفر عمره رفتیم. سفرنامه‌ای که من نوشتم، بیشتر جنبه فرهنگی دارد. یعنی من نوشتن درباره تاریخ حج، سفرنامه‌های مختلف مسلمانان و غیرمسلمانان درباره حج و وضعیت فرهنگی مکه را از کتابخانه‌ها، مطبوعات، شبکه‌های تلویزیونی مطالعه و مرور کردم و سعی کردم تجربه‌های متفاوت فرهنگی را در این سفر داشته باشم، از جمله اینکه توفیق داشتم، چون سفر در ایام ماه مبارک رمضان بود، در مسجدالنبی معتکف شوم و کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌های مختلفی را در مکه و مدینه ببینم.